10 t/m 13 november 2020 · IJsselhallen Zwolle    |    Exposant of wilt u exposeren? KLIK HIER

Logo 55+ Concept3SMALL

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van de website www.55plusexpo.nl onderdeel van Expolaan BV (hierna te noemen ''55 Plus Expo'') zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. ''55 Plus Expo'' wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

2. Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan ''55 Plus Expo'' niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door ''55 Plus Expo'' te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

''55 Plus Expo'' is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ''55 Plus Expo''. ''55 Plus Expo'' is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van ''55 Plus Expo'' met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

3. Email disclaimer ''55 Plus Expo''
Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan ''55 Plus Expo'' niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en nauwkeurig is.

Berichten - inclusief eventuele bijlage - is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden.

Indien u berichten - inclusief eventuele bijlage - onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen.

''55 Plus Expo'' is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlage dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. ''55 Plus Expo'' staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.

Logo 55+ Concept4WHITE

Direct contact

(0165) 39 30 01

Data & locatie

10 t/m 13 november 2020
Elke dag geopend van 10:00 tot 17:00

IJsselhallen Zwolle
Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu gratis in voor de nieuwsbrief.